Videoer

Lovpriser lammene fra Lyngen

Driftssjef Bjørn Helge Teigen ved Brødrene Ingebrigtsen bruker store ord om lammene fra Lyngen.

Publisert: 8. oktober 2015 11:22

– Dette er fantastisk kvalitet! Størrelsen på slaktene er jevne, og de er kjøttfulle og har lite fett, oppsummerer han.

Han er glad for at Brødrene Ingebrigtsen har sikret seg avtale om leveranse fra Lyngen og Lyngenlam, og skryter av profesjonaliteten til bøndene i Lyngen.

– I Lyngen har bøndene over tid jobbet systematisk og profesjonelt. De har dokumentert beiteforholdene som det beste i landet, gjennom både mineralinnholdet i jorda og næringsinnholdet i selve gresset, og de har også jobbet godt med både avl og dyrevelferd, oppsummerer han.

Se flere:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Troms Folkeblad
Violet Road
Ishavskraft
Harstad Tidene
Nordlys
Altaposten
iTromsø
SpareBank 1 Regnskapshuset
Premiér AS
Avisa Nordland
Framtid i Nord
SpareBank 1 Forvaltning
Sparebank 1 Nord-Norge
Rana Blad
Bakehuset Nord-Norge
Fremover
Brødrene Ingebrigtsen
iFinnmark
Helgelendingen
Lofotposten
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Snakk
EiendomsMegler 1
Lyngenlam