AKTIVE AKTØRER, BEVISSTE FORBRUKERE

«Vi som elsker Nord-Norge» skal bedre den nordnorske lønnsomheten.

«Vi som elsker Nord-Norge» er en holdningskampanje som i løpet av fem år skal øke lønnsomheten i nordnorsk næringsliv, gjennom å oppfordre nordnorske forbrukere til å bli flinkere til å handle lokalt.

Det viktigste, overordnede målet for oss alle er å sikre at Nord-Norge fortsatt skal være preget av gode lokalsamfunn. For å klare dette er vi avhengige av et næringsliv som er lønnsomt og variert. Det er et lønnsomt næringsliv som sørger for spennende arbeidsplasser, at nye produkter utvikles og at kommunene sikres skatteinntekter fra både bedrifter og privatpersoner.

Hvis lønnsomheten svikter, risikerer vi at butikker legges ned og at øvrig næringsliv innskrenker. Og mulighetene for at nye, spennende produkter utvikles blir også redusert.

For å unngå alt dette, er det viktig at du og jeg er bevisste forbrukere – og handler lokalt! De aller fleste nordnorske bedrifter har et klart samfunnsengasjement. Bedriftene er flinke til å sponse både idrettslag og frivillige foreninger, og oftere enn du selv tenker over er det bedrifter som har bidratt økonomisk til både parkanlegg og lysløyper. Vi som lever i lokalsamfunnene glemmer ofte dette, fordi bedriftene ikke er så tydelig til å fortelle at de bidrar – eller hvordan de bidrar. «Vi som elsker Nord-Norge» har et mål om å hjelpe bedriftene til å bli tydeligere på hvordan de utøver sitt aktive samfunnsansvar.

Bevisste forbrukere og aktive aktører skaper gode lokalsamfunn.

Det er et mål for «Vi som elsker Nord-Norge» å bidra til dette.

NORD-NORGE ER SÅ SVÆRT…

Ta del i tankene bak «Vi som elsker Nord-Norge».

Aktører i Nord-Norge har ikke alltid vært flink til å samarbeide. Det kan ha flere grunner, men én grunn er at avstandene er lange – noe som gjør at forskjellene er større enn vi først tenker over. Det er langt mellom Majavatn og Grense Jakobselv – og folk på innlandet har et litt annet lynne enn folk på kysten. Tidligere har felles geografi vært motivasjonen for samarbeid. I «Vi som elsker Nord-Norge» er det felles utfordringer og felles mål som er motivasjonen. «Vi som elsker Nord-Norge» er ikke noen appell om at folk i Fauske skal bidra så mye for folk på Finnsnes. Forbrukere i Fauske skal handle lokalt – for å bidra til at Fauske fortsatt skal være et godt lokalsamfunn.

ENGASJERTE AMBASSADØRER

Violet Road er ambassadør for «Vi som elsker Nord-Norge».

Violet Road er blant Norges aller fremste band. I løpet av de siste årene har de fem lagt hele landet for sine føtter, og i forkant av sitt femte album er de også i ferd med å skaffe seg solid fotfeste i Sverige og Danmark. I Nord-Norge står de like fjellstøtt i alle fylkene, og nå skal de være ansiktet utad for kampanjen «Vi som elsker Nord-Norge». Håpet er at humøret, energien og entusiasmen som forbindes med Violet Road også skal prege «Vi som elsker Nord-Norge» – og bidra til at nordnorske forbrukere gjør bevisste forbrukervalg og handler lokalt. – Vi prøver å skape glede over alt hvor vi er, og vi ønsker at folk skal være stolte av de stedene de kommer fra. Når vi reiser på turné ber vi om lokale spesialiteter, og slik prøver vi å forsterke bevisstheten i hver region og i hvert lokalsamfunn. Denne holdningen passer veldig godt sammen med ambisjonene til prosjektet «Vi som elsker Nord-Norge», sier gitarist Halvard Rundberg.

KONKRETE FORPLIKTELSER

Alle som deltar i «Vi som elsker Nord-Norge forplikter seg,
for sine kunder og for lokalsamfunnet.

Holdningskampanjer kan ofte bli preget av store ord – som kan være vanskelig å fylle med konkret innhold. «Vi som elsker Nord-Norge» ønsker å være så konkret som mulig, blant annet ved at alle bedriftene som deltar i konseptet underskriver forpliktelser.

1: Vi framsnakker landsdelen! Vi viser i praksis at vi elsker Nord-Norge, og vi skryter gjerne av andre – også naboen, nabokommunen eller konkurrenten.  
2: Vi utvikler landsdelen! Vi jobber for å utvikle oss selv og omgivelsene rundt oss. Vi prøver å skape arbeidsplasser for unge mennesker slik at vi får være med på å utvikle nye talenter.  
3: Vi handler lokalt! Så langt det er mulig benytter vi lokale leverandører. Slik bidrar vi til at også andre kan være med på å utvikle landsdelen.  
4: Vi jobber for å utvikle en egen nordnorsk kvalitet! Det vi selv leverer av varer og tjenester skal holde minst like høy kvalitet som det du finner i andre landsdeler eller i andre land  
5: Vi skaper verdier for landsdelen! Vi drives av at det vi gjør i hverdagen vår skal føre til at det blir lagt penger igjen i landsdelen.  
Forpliktelsene er undertegnet og slått opp godt synlig hos bedriften som deltar, på en måte som gjør at forpliktelsene kan etterprøves.

Deltakere

Sparebank 1 Nord-Norge
Troms Folkeblad
Framtid i Nord
EiendomsMegler 1
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Violet Road
Snakk
Rana Blad
Ishavskraft
Lyngenlam
Altaposten
Harstad Tidene
Premiér AS
Fremover
Lofotposten
Brødrene Ingebrigtsen
Nordlys
SpareBank 1 Forvaltning
Helgelendingen
iTromsø
Krysspress
iFinnmark
Bakehuset Nord-Norge
SpareBank 1 Regnskapshuset