Her Bor Vi

Foto:

Arne Wikan

PASVIK-BJØRNEN

Publisert: 3. november 2016 10:44 Av: Thale Skogstad, Krysspress

Brunbjørnen er Europas største fastlands rovdyr og den mest utbredte bjørnearten i verden.

Den finnes i nesten alle typer habitat, fra kyststrøk via skoger og sletteland til fjell. Bjørner lever det meste av livet alene, bortsett fra i parringstiden og når binna har unger.

Rundt midten av 1800-tallet var det ca 3.000 bjørner i Norge, og de største bestandene var i Telemark, Agder og på Nordvestlandet

I dag er det Pasvikdalen i Øst-Finnmark som er Norges viktigste bjørneområde. Her finner vi landets tetteste bjørnebestand, og Pasvik er det eneste stedet med regulær yngling av brunbjørn. Det er registrert rundt 40 forskjellige bjørner som er innom Pasvik sommerstid, men det må legges til at bestanden deles med både Russland og Finland. En voksen hannbjørn kan vandre opptil 5 mil på en dag.

Totalt sett ble det påvist 147 bjørner i Norge i 2014, og ca 50 av disse ble observert i Finnmark.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

SpareBank 1 Regnskapshuset
Snakk
Harstad Tidene
Avisa Nordland
Bakehuset Nord-Norge
EiendomsMegler 1
Fremover
Premiér AS
Lyngenlam
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Helgelendingen
Krysspress
Brødrene Ingebrigtsen
Rana Blad
Vesterålen Online
Sparebank 1 Nord-Norge
Altaposten
Violet Road
Lofotposten
Nordlys
Troms Folkeblad
Framtid i Nord
iFinnmark
SpareBank 1 Forvaltning