Her Bor Vi

Foto:

LS Båsmoen/Nasjonalbiblioteket

Jernverket i Rana

Publisert: 14. april 2017 02:53 Av: Skjalg Andreassen, Krysspress

Historien om AS Norsk Jernverk er både norsk og nordnorsk industrihistorie.

Etter ni års byggetid ble driften ved jernverket i Mo startet 19. april 1955. Bakgrunnen var behovet for å gjøre Norge mer selvforsynt av stål, i tillegg til å styrke den nordnorske landsdelen. God tilgang på både jernmalm og kraft gjorde stedsvalget til en suksess, og driften ble raskt utvidet. På 1970-tallet lå produksjonen på mellom 500- og 700.000 tonn, og i 1978 jobbet 4.500 mennesker i selskapet – fordelt mellom hovedanlegget, Rana Gruber, Blikkvalseverket i Bergen, Norsk Staaltaug i Trondheim og i Oslo.

Siden da gikk det bratt nedover: Den internasjonale stålkrisen rammet Norsk Jernverk tungt, og ble etter hvert både et nasjonalt finansielt og politisk problem. 9. juni 1988 vedtok Stortinget å avvikle statens eierskap i Norsk Jernverk, som ledd i en omfattende omstilling av den statseide industrien i Mo i Rana.

Omstillingen for Rana-samfunnet ble selvsagt smertefull, og etter omstillingen i perioden 1989-1992 ble det meste av bygningsmassen overtatt av Mo Industripark AS – et selskap som tilbyr infrastruktur og ulike tjenester for bedriftene med tilhold her. Dimensjonene er betydelige, og gjør at flere har gode grunner til å søke mot Rana for inspirasjon. Over 100 bedrifter har i dag tilhold her, med til sammen over 2.000 ansatte. Og Mo Industripark AS alene hadde i 2014 en konsernomsetning på over 300 millioner kroner.

 

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Bakehuset Nord-Norge
iTromsø
Premiér AS
Nordlys
Helgelendingen
Avisa Nordland
Snakk
SpareBank 1 Regnskapshuset
iFinnmark
Harstad Tidene
Framtid i Nord
Vesterålen Online
EiendomsMegler 1
Rana Blad
Brødrene Ingebrigtsen
Lyngenlam
Violet Road
Troms Folkeblad
Sparebank 1 Nord-Norge
Lofotposten
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Ishavskraft
SpareBank 1 Forvaltning
Krysspress