Aktuelt

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress.

Trenger en bølge av fusjoner

Vilje til å slå seg sammen med andre er nøkkelen for å bygge nye merkevarer i Nord-Norge.

Kurt Knudtsen mener alenegang og ønsket om selvråderett er det største hinderet for at det kan utvikles sterke aktører i landsdelen.

– Vi har kvaliteter, og vi har aktører nok. Men de aller fleste aktørene er for små til at de klarer å markere seg – selv i det lokale markedet, mener han.

Viljen til å samarbeide for å skape ting er bedre utviklet i Bodø enn andre steder

Kurt Knudtsen

Ulikheter i innstilling

Kurt Knudtsen har lang fartstid i reiselivet, der han har jobbet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I dag driver han selskapet Ledelse i nord, og gjennom arbeidet med lederutvikling har han over lang tid skaffet seg innblikk i holdninger og utfordringer blant ledere på alle nivåer i hele landsdelen.

– Jeg ser at holdningene varierer fra region til region i landsdelen vår. Forskjellene på innstilling og lynne er ganske stor mellom kysten og innlandet, og også mellom de tre fylkene. I Nordland, og særlig i Bodø, har man kommet lenger i prosessene med samarbeid. Viljen til å samarbeide for å skape ting er bedre utviklet i Bodø enn andre steder. I Troms og Finnmark dyrkes heller debattene – og langt på vei dyrkes og styrkes også uenighetene, påpeker han.

Det hjelper ikke med selvstendighet, dersom du ikke står i posisjon til å skaffe deg oppdrag, og med de reglene for anbud vi ser i dag, blir det færre og færre muligheter for de små aktørene å vinne anbud

Kurt Knudtsen

Gjør drømmene realistiske

– Innenfor idealet «skape noe sammen» ligger nøkkelen for å lykkes i å skape nye og sterke aktører i Nord-Norge – et samarbeid som gjerne kan favne på tvers av bransjer, og som også vil kunne inkludere formelle fusjoner. Da vil man oppnå større makt og bredere kundegrunnlag. Den lille blikkenslageren, sveiseren eller maleren står nokså svakt hver for seg. Sammen kan de derimot utvikle en ny og felles kompetanse, og dermed utgjøre en ganske sterk enhet, illustrerer han.

– Men du skjønner motviljen? «Lykkelig som liten», og ønske om å ha full styring med det selskapet man har gründet?

– Ja, man skal ha respekt for følelser, men langt på vei handler jo dette om å ta følelser på høyeste alvor; både den drømmen hver enkelt aktør har om å få drive egen virksomhet – og vår felles drøm om at vi skal ha næringsaktører i landsdelen vår preget av lokal forankring og lokalt eierskap. Det hjelper ikke med selvstendighet, dersom du ikke står i posisjon til å skaffe deg oppdrag, og med de reglene for anbud vi ser i dag, blir det færre og færre muligheter for de små aktørene å vinne anbud. I allianser og i samarbeid er det derimot mulig, mener han.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Lofotposten
Framtid i Nord
iFinnmark
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
SpareBank 1 Forvaltning
Lyngenlam
EiendomsMegler 1
Vesterålen Online
Sparebank 1 Nord-Norge
Ishavskraft
Nordlys
Troms Folkeblad
Bakehuset Nord-Norge
SpareBank 1 Regnskapshuset
iTromsø
Harstad Tidene
Fremover
Premiér AS
Krysspress
Snakk
Violet Road
Helgelendingen
Brødrene Ingebrigtsen
Avisa Nordland