Aktuelt

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress.

Reiselivet kan ta steg som næring

Den nordnorske reiselivsnæringen kommer til å bli sterkere og mer lønnsom, men må profesjonaliseres ytterligere for å møte fremtiden.

– Reiselivsnæringa er allerede betydelig i forhold til sysselsetting. Den kommer til å vokse seg til å bli enda viktigere i forhold til verdiskapning i løpet av de neste årene – gjennom ytterligere profesjonalisering, mener direktør Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv.

De tre forbedringsområdene

Reiselivsdirektøren ser for seg tre områder hvor det kan komme til å skje store endringer i årene fremover, og på ett eller annet vis er alle disse områdene forbundet med en videreføring av prosessene innenfor samhandling, samarbeid og profesjonalisering.

Nord-Norge scorer høyt på ressursgrunnlag og levende byer og lokalsamfunn i hele landsdelen

Trond Øverås

Fra sesong til helårsnæring

– Hvis næringen skal klare å øke verdiskapningen, er vi nødt til å bygge ei helårsnæring. De besøkende må finne attraktive aktiviteter uansett når på året de kommer hit. Det skal vi selvsagt kunne tilby, men det krever et veldig godt samarbeid mellom de ulike aktørene.

Konsolidering

– I løpet av de siste årene har veldig mange aktører etablert seg innenfor opplevelsessegmentet. Jeg tror ikke det er dristig å anta at vi kommer til å se en konsolidering i tiden fremover. Noen av de små aktørene vil falle fra, fordi virksomheten ikke er økonomisk bærekraftig, mens andre vil finne sammen – enten i allianser eller i form av formelle fusjoner. Slik vil tilbyderne fremstå sterkere og mer profesjonelle. Konkurrentanalysene vi forholder oss til, viser at Nord-Norge scorer høyt på ressursgrunnlag og levende byer og lokalsamfunn i hele landsdelen. Ressursgrunnlaget er ikke begrensningen, men at vår næring evner å utvikle større kompetanse i konseptualisering, produktutvikling og kommersialisering av attraktive natur- og kulturbaserte opplevelsesprodukt helt frem til sluttmarkedene. Du kan gjerne si at vi går fra å være råvareleverandør til å bli opplevelsesleverandør.

Ekstern kapital er utfordrende – både praktisk og emosjonelt

Trond Øverås

Kapitalbehov og investeringer

– Vi har flere potensielle tilbud som krever investeringer for å bli utviklet godt nok. Det krever ekstern kapital, og dette er utfordrende – både praktisk og emosjonelt. Mange var skeptiske da Hurtigruten i sin tid fikk utenlandske eiere, selv om de fleste i dag ser at dette har vært det beste alternativet for Hurtigruten som selskap – som har opplevd stor fremgang de siste årene.

Fire suksesshistorier

I tillegg til fokus på forbedring, profesjonalisering og ytterligere kommersialisering, mener Trond Øverås at næringen er en viktig bidragsyter også innenfor andre områder til samfunnsøkonomien

■ Distriktsarbeidsplasser.

■ Kvinnearbeidsplasser.

■ Ungdomsarbeidsplasser.

■ Integrering.

– Reiselivsnæringen er ei arbeidsintensiv næring. Den skaper mange arbeidsplasser – også i områder der det fra før av ikke finnes så mange arbeidsplasser, og til grupper som andre bransjer kanskje ikke klarer å tilby sysselsetting for i like sterk grad. Dette er viktig å ha med seg i forhold til videre utvikling, påpeker han.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

EiendomsMegler 1
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Snakk
Vesterålen Online
Altaposten
Harstad Tidene
Lofotposten
Troms Folkeblad
Fremover
Helgelendingen
Premiér AS
Bakehuset Nord-Norge
Brødrene Ingebrigtsen
Framtid i Nord
Nordlys
iFinnmark
iTromsø
Krysspress
SpareBank 1 Forvaltning
Ishavskraft
Sparebank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Regnskapshuset
Avisa Nordland
Lyngenlam