Aktuelt

Foto: Bjørn Armand Vagle.

Vil bygge det nordnorske laget

Mariann Meby snakker ikke så mye om å «heie på hverandre». Hun snakker om å bygge et sterkt lag i nord.

– Jeg tror det er stor enighet i hele landsdelen om at samarbeid er en viktig nøkkel for å løfte det nordnorske næringslivet. Men det er ikke nok med den gode viljen eller den ene, viktige erklæringen. Vi må jobbe langsiktig og kontinuerlig for å skape styrke, sier direktøren i Bodø Næringsforum.

Hun har seks stikkord som kan bidra til at Nord-Norge kan styrkes som næringsregion – og som bygger lag.

Hva legger vi igjen av verdier lokalt gjennom innkjøpene våre, som privatpersoner, i avdelingen vår eller i virksomheten vår totalt sett?

Mariann Meby

■ Det offentlige må se de private

En veldig stor andel av den nordnorske befolkningen jobber i offentlig sektor, og særlig stor er denne andelen i de største byene. Dette er en utfordring i seg selv, i forhold til å kunne skape nytt næringsliv, men derfor er det desto viktigere at de som jobber i offentlig sektor er bevisste på den lokale verdiskapningen. Hva legger vi igjen av verdier lokalt gjennom innkjøpene våre, som privatpersoner, i avdelingen vår eller i virksomheten vår totalt sett? I privat sektor er denne bevisstheten stor, den er til en viss grad til stede i offentlig sektor på kommunalt nivå, men den er foreløpig for dårlig utviklet innenfor de statlige virksomhetene.

■ Vi må bli dyktige på innkjøp og anbud

De offentlige anskaffelsene er en nøkkel for å skape vekst i privat næringsliv, og en dialog for profesjonalisering på begges sider av bordet er et av de viktigste tiltakene vi kan realisere. Utformes anbudene på en måte som gjør det mulig for lokalt næringsliv å delta i disse konkurransene, eller er utformingen diskvalifiserende for lokale aktører? Er det mulig å justere anbudene? Og hvordan kan næringsaktørene, særlig de små aktørene, gjøre seg selv i stand til å bli kvalifisert for deltakelse? Offentlig sektor må også «skru seg om» hva gjelder tradisjonelle offentlige innkjøp. Nå skal det offentlige gjøre innkjøp gjennom prosesser sammen med næringslivet, såkalte «innovative anskaffelser». Dette kan gi mange spennende og nye arbeidsplasser – i nord.

Utfordringen ligger først og fremst i dårlig kjennskap til hva som finnes av kompetanse og produkter lokalt.

Mariann Meby

■ Tromsø og Bodø må være gode storebrødre

Hvis resten av Nord-Norge mener at Tromsø og Bodø spiller sine roller som storebrødre dårlig, så er dette noe de store byene må ta på alvor. De store byene, og aktørene som holder til her, har ansvar for å holde et våkent øye med det som foregår andre steder. Jeg tror ikke problemet ligger i manglende vilje til å være ambassadører, men jeg tror vi kjenner for lite til hverandre, og jeg tror forventningene til hvordan Tromsø og Bodø skal spille sine roller er for lite tydelig. Å avklare forventninger begge veier står derfor helt sentralt. Dessuten er det viktig å få synliggjort de positive eksemplene, der de store og de små fungerer godt sammen, slik tilfellet er i reiselivsnæringa. De reisende ankommer Bodø, men får sine sterkeste opplevelser i byens nabokommuner. Slik bygges gode og sterke lag.

■ Vi må skape gode møteplasser

For at det skal være mulig å skaffe seg kjennskap, er det nødvendig å skape møteplasser – mange møteplasser, og kanskje er dette ei utfordring som særlig retter seg mot oss i de ulike næringsforeningene. Vi trenger å skape arenaer der ulike geografiske områder møtes, der ulike bransjer møtes og der offentlig og privat virksomhet møtes – slik at kjennskap bygges, dialog fremmes og muligheter for aktivitet og vekst skapes. Det skjer spennende ting får folk møtes, og når folk byr på seg selv i møte med andre.

■ Vi må se hverandre – og bli bedre kjent

Jeg tror det er et ganske stort utbredt ønske blant de store og mellomstore bedriftene og benytte de små og lokale bedriftene som underleverandører. Utfordringen ligger først og fremst i dårlig kjennskap til hva som finnes av kompetanse og produkter lokalt. Ønsket om å lære er stort! Da vi for ei tid tilbake arrangerte næringskonferanse var det ett punkt på agendaen som soleklart fikk høyest score i evalueringen: «Pecha Kucha»; lynpresentasjoner der sju lokale bedrifter fikk under sju minutter til å fortelle sin historie, og om sin egen hverdag. Både format og innhold var populært, og det tar jeg som et tegn på at ønsket om å bli kjent, samt å forstå andre sektorer og næringer er stort.

■ Vi må ønske oss opp og frem

Ambisjoner er viktig! Hvis målet vårt er å skape sterke bedrifter, må vi ikke være redd for å erklære at vi har høye mål, og vi må heller ikke la være å markere når vi oppnår viktige mål eller delmål. Suksess er viktig, fordi det motiverer oss selv – men også fordi det inspirerer andre.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Altaposten
Harstad Tidene
iTromsø
Vesterålen Online
Lofotposten
EiendomsMegler 1
Helgelendingen
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Krysspress
Sparebank 1 Nord-Norge
Nordlys
Fremover
Troms Folkeblad
Brødrene Ingebrigtsen
iFinnmark
Bakehuset Nord-Norge
Ishavskraft
Violet Road
Framtid i Nord
Premiér AS
Avisa Nordland
SpareBank 1 Forvaltning
SpareBank 1 Regnskapshuset
Lyngenlam