Aktuelt

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Reiselivet kan bidra til økt selvbilde

Reiselivet kan bidra som en katalysator for nordnorsk næringsliv – men neppe som dynamo.

– Dersom reiselivsnæringen i landsdelen lykkes, og evner å tiltrekke seg turister fra resten av verden, så vil resten av nordnorsk næringsliv også oppnå positive effekter, mener Kurt Knudtsen.

Knudtsen har allsidig erfaring fra arbeid i reiselivsnæringen selv, med både lokalt og internasjonalt fokus, og mener de positive effektene fra suksess for reiselivet vil gi seg både abstrakte og konkrete utslag.

Ringvirkninger

– De konkrete resultatene er jo enklest å forholde seg til, også for næringsaktører langt utenfor reiselivsnæringen selv: Flere besøkende betyr mer aktivitet, både for de som driver i handelsstanden eller innenfor logistikk. Men i tillegg til dette finner vi en betydelig kompetansedimensjon, mener han.

Selvsagt er det gevinster å hente for den som er våken for den kunnskapen reiselivet bygger seg om internasjonale markeder; om trender, ønsker og behov

Kurt Knudtsen

– Den internasjonale konkurransen er tøff, og mange av de aktørene Nord-Norge konkurrerer mot har muskler og støtteordninger i en helt annen klasse enn vår egen reiselivsnæring. Selve forutsetningen for at de nordnorske reiselivsaktørene skal lykkes i en internasjonal konkurranse mot aktører fra eksempelvis Alaska, Island og Finland, handler om å utvikle kompetanse og kvalitet – utvikle seg hele tiden og hele tiden bedrive kvalitetssikring. Denne kulturen kan også andre næringer sette fokus på. Og selvsagt er det gevinster å hente for den som er våken for den kunnskapen reiselivet bygger seg om internasjonale markeder; om trender, ønsker og behov, mener han.

Eivind Simonsen

- At det kommer besøkende fra andre deler av verden som synes det vi har er flott, bidrar til vår kollektive selvtillit, mener Eivind Simonsen.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress.

Eivind Simonsen mener reiselivsnæringen bidrar til kjærkommen styrking av den kollektive selvtilliten i Nord-Norge. Det er nødvendig for å kunne utvikle seg, og skape merkevarer – også i hans egen bransje, sjømatnæringen.

– Suksess for reiselivsnæringen bidrar naturlig til at flere andre tør! At det kommer mennesker fra andre steder av verden på besøk til oss, fordi de mener at det vi har hos oss er spesielt og verdifullt, vil selvsagt bidra til at vi føler grunn til å rette oss i ryggen, bemerker han.

Reiselivsnæringen synliggjør det spesielle ved landsdelen, og understreker dermed et særpreg

Inger-Gunn Sande

Inger-Gunn Sande mener reiselivsnæringen langt på vei definerer Nord-Norge.

– Reiselivsnæringen synliggjør det spesielle ved landsdelen, og understreker dermed et særpreg. Suksess for reiselivsnæringen vil derfor naturligvis tolkes som positivt ved det som særpreger oss som bor her, mener Sande, som er daglig leder i Nordnorsk Kommunikasjon i Brønnøysund.

Beskjeden økonomisk gevinst

Hun mener det er flere enn bare reiselivsnæringen som kan påstås å definere landsdelen.

– Langt på vei kan vi trekke inn samferdsel som noe som definerer oss. Det er neppe tilfeldig at noen av de største og mest kjente selskapene med hovedkontor i Nord-Norge, driver innenfor samferdsel, sier hun, og nevner Torghatten, Widerøe og Hurtigruten.

Inger-Gunn Sande

Inger-Gunn Sande mener det er er betegnende at noen av de største næringsaktørene med hovedkontor i Nord-Norge, driver innenfor samferdsel.
Foto: Torbjørn Kosmo, BAnett.

Hilde Sjurelv synes det er gledelig og viktig at reiselivsnæringen utvikler seg positivt, og tar posisjon som en viktig næring både i og for landsdelen. Men som bedriftsrådgiver finner hun likevel grunn til å dempe de aller største optimistene.

I et økonomisk perspektiv skal vi være veldig varsom med å påstå at reiselivsnæringen kan erstatte oljeindustrien

Hilde Sjurelv

– Jeg advarer mot dem som fremstiller reiselivsnæringen som «tyngre» og viktigere enn det er reelt grunnlag for å hevde. Fortsatt er dette ei næring preget av mange veldig små aktører. Statistikken viser at en arbeidsplass innenfor reiselivsnæringen årlig genererer verdier på 0,7 millioner kroner. I petroleumssektoren genererer hver arbeidsplass 7,0 millioner. I et rent økonomisk perspektiv skal vi derfor være veldig varsom med å påstå at reiselivsnæringen kan erstatte oljeindustrien, påpeker hun.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Premiér AS
SpareBank 1 Forvaltning
Altaposten
Brødrene Ingebrigtsen
Krysspress
iFinnmark
iTromsø
Lofotposten
Avisa Nordland
Ishavskraft
Violet Road
Bakehuset Nord-Norge
Sparebank 1 Nord-Norge
Framtid i Nord
Troms Folkeblad
Harstad Tidene
Rana Blad
SpareBank 1 Regnskapshuset
Vesterålen Online
Nordlys
Lyngenlam
Fremover
EiendomsMegler 1
SpareBank 1 Finans Nord-Norge