Videoer

De stemmeløses stemme

Mange er avhengig av lokalavisen. Særlig de som selv er uten stemme

Publisert: 1. februar 2016 11:03

Kita Eilertsen i Altaposten fulgte over lang tid en gruppe ungdommer som selv ikke har mulighet til å delta i debatten eller fremme egne interesser. Etter avslag og ankeprosesser erkjente myndighetene til slutt at de var offer for urett, og de utviklingshemmede fikk til slutt skoleplass i videregående skole – som de lovmessig har rett til.

Se flere:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Altaposten
Ishavskraft
Avisa Nordland
Snakk
Fremover
SpareBank 1 Regnskapshuset
Krysspress
Harstad Tidene
Lofotposten
Premiér AS
EiendomsMegler 1
Framtid i Nord
Helgelendingen
SpareBank 1 Forvaltning
Troms Folkeblad
iFinnmark
iTromsø
Nordlys
Bakehuset Nord-Norge
Vesterålen Online
Lyngenlam
Sparebank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Violet Road