Aktuelt

Bjørn Helge Teigen

Bjørn Helge Teigen har mer enn 30 års fartstid i Brødrene Ingebrigtsen.

Går tilbake til røttene

Brødrene Ingebrigtsen har valgt å gå tilbake til egne røtter. Det er driftssjef Bjørn Helge Teigen glad for.

Teigen har jobbet ved Brødrene Ingebrigtsen i 32 år, og har både kultur og bedriftshistorien «under huden». I dag har selskapet han er ansatt i valgt å gå tilbake til det som for mange kjøttbedrifter var det opprinnelige håndverket: Å behandle hele slakt.

– Som fagmann synes jeg dette er spennende. Det gir oss muligheter til å kontrollere hele prosessen og til å utnytte hele dyret, og dette gir flere muligheter til å holde kontroll med kvaliteten, mener han.

Tre epoker

Historien til Brødrene Ingebrigtsen vil Teigen dele inn i tre epoker.

■ Den første epoken handler om oppstarten, da brødrene Bertrand og Johannes Ingebrigtsen startet bedriften i 1948. Med Hansjordnesbukta som base, bygde de to brødrene opp selskapet – fra en tid med vareknapphet og til å bli en fullsortimentsbedrift som forsynte Tromsø med lokale kjøttvarer.

■ Den neste epoken starter da Ronald Ingebrigtsen – Bertrands sønn – overtok bedriften. I 1978 flyttet han driften til Tønsnes på fastlandet, volumet økte betydelig og etter hvert ble satsningen «spisset» inn mot å levere til storhusholdninger.

■ Dagens epoke startet i 2013, da Kjetil Emil Olsen kjøpte selskapet. I tillegg til storhusholdning, har de siste årene vært brukt til å bli enda dyktigere i dagligvarehandelen. Særlig har satsningen på pålegg vært tydelig.

Publikum i dag har helt andre krav enn for ti og tjue år siden. Kravene til kunnskap om opprinnelse er høyere

Bjørn Helge Teigen

Nye krav fra markedet

– Hvert eierskap har satt sitt preg på selskapene – og det er selvsagt naturlig, mener Bjørn Helge Teigen.

– Men over tid er det ikke bare eierne som har endret seg. Det gjelder vel markedet også?

– Ja, selvsagt! Tidligere kjøpte vi råvarer i form av halvfabrikata. I dag kjøper vi hele slakt, som vi jobber med fra grunnen av. Dette har minst tre grunner. Den ene er ønsket om å kunne få større kontroll med kvaliteten på produktene, den andre grunnen har med økonomi å gjøre – evnen til å utnytte råstoffet maksimalt – og den tredje grunnen handler om markedet. Publikum i dag har helt andre krav enn for ti og tjue år siden. Kravene til kunnskap om opprinnelse er høyere – og det samme er bevisstheten om behandling av dyr og håndtering av slakt, mener han.

Bjørn Helge Teigen

Bjørn Helge Teigen er fornøyd med å kunne jobbe med hele slakt, og dermed utnytte råstoffet bedre.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

iFinnmark
Nordlys
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Violet Road
Avisa Nordland
iTromsø
Fremover
Sparebank 1 Nord-Norge
Krysspress
Vesterålen Online
Altaposten
Bakehuset Nord-Norge
Helgelendingen
Ishavskraft
Framtid i Nord
Lyngenlam
SpareBank 1 Regnskapshuset
Lofotposten
Rana Blad
Premiér AS
Troms Folkeblad
Snakk
Harstad Tidene
SpareBank 1 Forvaltning