Aktuelt

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress.

Tilrettelegger for nye lokale merker

Reiselivsnæringen bidrar allerede med millioner til lokalt, nordnorsk næringsliv gjennom medieprofilering av landsdelen.

Mye av ringvirkningene reiselivsnæringen skaper, er dokumentert i statistikker, men ikke alt er inkludert i de offisielle statistikkene vi har i dag, og ikke alle verdiene er like godt kjent, påpeker direktør Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv.

Benytter nordnorske leverandører

– Når reiselivsnæringen bidrar til at det kommer besøkende fra utlandet, så tilrettelegger vi for at nordnorske leverandører blir benyttet. Det utarbeides jevnlig statistikker over hvordan denne verdiskapningen fordeler seg – for eksempel på overnatting og transport, men anslagene blir mindre treffsikre jo lengre bort fra reiselivsnæringens egne aktører vi beveger oss. Noen verdier er nesten umulig å tallfeste, og ikke minst gjelder dette aktiviteter som også kommer lokalbefolkningen til gode, og som er egnet til å skape lokal trivsel og bolyst. Mange kulturarrangementer klarer å videreføres på grunn av besøk av tilreisende turister, selv om den største andelen brukere eller besøkende er vi fastboende.

Bidrar til styrket fokus

– Reiselivsnæringen er en viktig indirekte bidragsyter til viktig innovasjon og produksjon lokalt. Turistene har et stadig sterkere fokus på lokale spesialiteter – særlig innenfor matproduksjon. Bevisstheten om lokale mattradisjoner har blitt større, også blant lokalbefolkningen, de senere år, med økt etterspørsel som konsekvens. Forhåpentligvis vil vi se enda mer av dette i årene fremover, med økt lokal næringsaktivitet som resultat.

Bidrar til internasjonal markedsføring

– En av oppgavene til selskapet NordNorsk reiseliv består i å koordinere henvendelser fra internasjonal media. I løpet av 2015 koordinerte vi 107 presseturer. Det finnes ulike metoder for å beregne verdien av slik oppmerksomhet på, og et anslag tilsier at oppslagene som fulgte i etterkant av disse turene hadde en medieverdi på 700 millioner kroner. Oppslagene som produseres handler nemlig om mye mer enn bare reiselivet eller om vurdering av ulike reisemål. I det store bildet handler det om å profilere Nord-Norge som opprinnelsesregion, der mediene ønsker seg gode historier å fortelle sine lesere og seere. Slike historier kommer flere næringer enn reiselivet til gode, som fiskeriene, der jeg husker ett oppdrag besto i å tilrettelegge for en reportasje fra Husøya på Senja, og sammenlikninger mellom tradisjonell og moderne fiskeindustri.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Sparebank 1 Nord-Norge
Brødrene Ingebrigtsen
EiendomsMegler 1
Snakk
Lyngenlam
iFinnmark
Framtid i Nord
Ishavskraft
Bakehuset Nord-Norge
Harstad Tidene
iTromsø
Violet Road
Nordlys
Lofotposten
Vesterålen Online
Krysspress
Fremover
Premiér AS
SpareBank 1 Forvaltning
Helgelendingen
Troms Folkeblad
SpareBank 1 Regnskapshuset
Rana Blad
Altaposten