Aktuelt

Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress.

Nødvendig å etablere klynger

Svaret består langt på vei i å etablere bedriftsklynger. Men fremdriften er beskjeden…

– Utgangspunktet vårt er at 96 prosent av bedriftene i regionen vår har mindre enn 20 ansatte, forklarer direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Utfordring med små aktører

– Hvis det er et mål å skape solide merkevarer – navn som er kjent og som har en viss aura rundt seg – så er dette veldig vanskelig å få til i slike småbedrifter. De daglige lederne blir veldig involvert i selve driften av selskapet. Kompetansen om produksjon og produkt blir høy, men mulighetene til å tenke langsiktig og strategisk blir naturlig svekket – og det samme gjelder det systematiske arbeidet med merkevarebygging, mener han.

96 prosent av bedriftene i regionen vår har mindre enn 20 ansatte

Nils Kristian Sørheim Nilsen

Å bygge merkevare krever penger. Men det krever også kompetanse og dedikasjon, og dette er én av grunnene til at det gjennom mange år har vært et mål å få etablert klynger av bedrifter innenfor beslektet virksomhet; for å frigjøre kapasitet og om mulig hente synergier. Foreløpig har det vist seg å være ganske langt fra erkjennelsen til gjennomføringen.

– Dessverre har vi enn så lenge ikke klart å etablere noen velfungerende klynger, og det er selvsagt synd, for de fleste er enige om at dette er veien å gå. I dag er det Innovasjon Norge som leder dette løpet, og jeg har stadig vekk håp om at vi skal kunne se gode resultater, sier han.

Kompenserer for tapt industri

Tromsø har i løpet av den siste generasjonen mistet flere rene industribedrifter, men dette er ikke nødvendigvis veldig problematisk så lenge det etableres gode miljøer i regionen – som i nabokommunene Balsfjord og Lyngen.

– Det er tatt initiativ for etablering av en industriklynge med 17 bedrifter fra Lyngen, Balsfjord og Tromsø – der tre av bedriftene kommer tre Tromsø. Flere av disse enkeltbedriftene er veldig spennende, og det er inspirerende å se hva de får til i miljøet på Furuflaten i Lyngen, skryter Sørheim Nilsen, og mener også andre bransjer burde etablere seg i klynger.

En av de store utfordringene med etablering av klynger er både å få organisert næringslivet, og skaffe kapital til slike satsinger.

Den aller viktigste kompetansen handler om å vite hvilken kompetanse man tenger å knytte til seg

Nils Kristian Sørheim Nilsen

– Særlig mener jeg det er behov og stort potensial for å skape marine klynger. I Tromsø finner vi veldig mange aktører innenfor denne næringen. De driver virksomhet preget av veldig høy kompetanse, der mulighetene for å etablere bedrifter med internasjonal suksess er stor, men der også risikoen er stor: Innen den biomarine sektoren er ofte «blodbadene» av stor varighet – periodene fra et bedrift blir etablert og frem til den begynner å tjene penger. Disse «blodbadene» kan vi korte ned dersom vi blir flinkere til oppkapitalisering, markedsinnganger og internasjonalisering. Det kan vi bli ved å etablere klynger der hver enkelt aktør lettere får tilgang på kommersialiseringskompetanse, sier han.

– Hvilken kompetanse er det nordnorske kunnskapsbedrifter mangler?

– Ofte ser vi at den aller viktigste kompetansen handler om å vite hvilken kompetanse man tenger å knytte til seg, og det løser man veldig effektivt ved å dele erfaringer i nettverk, mener han.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Rana Blad
Vesterålen Online
Framtid i Nord
Lofotposten
Fremover
Bakehuset Nord-Norge
Nordlys
Krysspress
Lyngenlam
Ishavskraft
Premiér AS
Altaposten
EiendomsMegler 1
iFinnmark
SpareBank 1 Forvaltning
Harstad Tidene
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
SpareBank 1 Regnskapshuset
Brødrene Ingebrigtsen
Avisa Nordland
Sparebank 1 Nord-Norge
Violet Road
iTromsø
Helgelendingen