Aktuelt

Må se vår egen plass i verden

Hvis Nord-Norge skal klare å utvikle nye merkenavn, så krever det at Nord-Norge er i stand til å utnytte sine globale fortrinn.

Trine Rimer er daglig leder i Ranaregionen Næringsforening. Hun mener perspektivet ofte blir smalt når næringsutvikling diskuteres.

– I de byene som er veldig dominert av handel, er det naturlig å fokusere på handelen, og idealet om å handle lokalt blir derfor sentralt. Selvsagt er det viktig å handle lokalt, men vi er nødt til å se et enda større bilde – og et enda større marked – enn bare vår egen region, sier hun.

Selvsagt er det viktig å handle lokalt, men vi er nødt til å se et enda større bilde

Trine Rimer

Nord-Norge er for lite som marked til at suksessen kan skapes her alene, enten målet er å bidra til markant verdiskapning, solide bedrifter eller sterke merkenavn. Flere må ta steget ut – i verden.

– Tenk hvis fire nordnorske selskaper hadde tatt denne posisjonen innenfor sine fagfelt, som internasjonalt anerkjente merkenavn på linje med IKEA eller Disney? Det ville gi store ringvirkninger i det øvrige næringslivet og være med å formidle den nye fortellingen om oss selv. Også nordlendingen må rebrandes, mener hun.

Fire veier til suksess

Rimer understreker at hun selvsagt er preget av at hun selv har tilhold i Mo i Rana, og at hun betrakter utfordringene med de tradisjonene Rana-regionen har, basert på sine naturressurser og overskudd av vannkraft. Likevel har mange av utfordringene og løsningene overføringsverdi til andre samfunn, med en annen næringsstruktur.

Hun skisserer fire sentrale suksessfaktorer.

Internasjonal orientering: – Vi orienterer oss mot verden; mot et globalt marked og en internasjonal etterspørsel. Vi leter etter hva vi selv har forutsetninger til å være god på – og hva det internasjonale markedet har behov for – fordi dette er viktige drivere for sysselsetting og verdiskaping. Logistikk er avgjørende for hvor godt vi lykkes, fordi rask levering er så viktig. Vi har tapt mye på at logistikkløsningene hos oss har vært for dårlig, men opplever at disse er i bedring, enten vi snakker om logistikk til lands, til vanns eller i lufta. For vår region handler det om å få bygd storflyplass så raskt som mulig. Den fjerde dimensjonen jobber vi også med; den digitale infrastrukturen, i form av industriell fiberkabel.

Å tenke fremtidsrettet, på grønt skifte og på sirkulær økonomi er et suksesskriterium hvor Nord-Norge kan befinne seg i front

Trine Rimer

Evne til å utnytte egen erfaring: – Erfaringene fra tradisjonell industri er en suksessfaktor for å kunne utvikle ny industri. Nasjonalbiblioteket er et eksempel på dette, som har kunnet dra nytte av industrikompetansen i Rana. Digitalisering, som lenge har preget Nasjonalbiblioteket, handler om industri og forutsetter god logistisk tenkning i industriell tradisjon.

Evne til å dele kunnskap: I Mo industripark finner du i dag over 100 bedrifter. Noen av disse er store og dominerende – andre er små – men muligheten til å dele kunnskap og erfaringer er likevel en viktig suksessfaktor for å være i front. Samlet er dette miljøet det ledende industrimiljøet i Nord-Norge, og på en rekke nisjeområder også helt i verdensklasse.

Evne til å innfri fremtidige krav: – Markedet er jo hele tiden i endring, men det er ikke bare etterspørselen som endrer seg – også andre krav tvinger frem endringer. Dette gjelder ikke minst de kravene som kommer med et stadig mer klima- og miljøbevisst marked. Celsa er den ledende produsent av armeringsstål i Norden og blant dem som produserer renest i hele verden, og dette selvsagt er et åpenbart konkurransefortrinn. Å tenke fremtidsrettet, på grønt skifte og på sirkulær økonomi er et suksesskriterium hvor Nord-Norge kan befinne seg i front – i verdenssammenheng – og dette gjelder i veldig mange bransjer.

Utdatert image

Mo i Rana har «alltid» vært en industriby, og preges i dag av et mangfold av industri- og teknologibedrifter hvor en forventer god vekst framover.

– Dessverre har ikke dette bildet festet seg i bevisstheten i den øvrige befolkningen, erkjenner Rimer.

Vi har gjennomført omdømmeundersøkelser på landsbasis som viser at folk, særlig sør i landet, fortsatt forbinder Rana med historien til Norsk Jernverk, og hvor en assosierer Mo i Rana med ensidig og gammeldags industri. Slike historier har en tendens til å sette seg fast, uansett hvor lite rot de har i dagens virkelighet.

Den tradisjonelle industrien er selve grunnlaget for den moderne og teknologiske industrien vi ser i dag

Trine Rimer

– Er den tradisjonelle industrien et hinder for den nye industrien?

– Nei! Den tradisjonelle industrien er selve grunnlaget for den moderne og teknologiske industrien vi ser i dag, så det blir feil å beklage seg over historikken. Mange er veldig stolte over industrikulturen og videreføringen av kunnskapen innen nye markeder og sektorer. Men vi har absolutt en jobb å gjøre med å korrigere bildet av oss selv – og vi legger lista høyt, avslutter hun.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Sparebank 1 Nord-Norge
Nordlys
EiendomsMegler 1
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Lyngenlam
Brødrene Ingebrigtsen
Lofotposten
Krysspress
Helgelendingen
Troms Folkeblad
SpareBank 1 Forvaltning
Snakk
Rana Blad
Violet Road
Altaposten
iFinnmark
Premiér AS
Bakehuset Nord-Norge
Fremover
iTromsø
Vesterålen Online
Harstad Tidene
Ishavskraft
Avisa Nordland