Her Bor Vi

Foto:

Sametinget

Sametinget

Publisert: 3. februar 2017 13:40 Av: Skjalg Andreassen, Krysspress

Det norske sametinget holder til i Karasjok, i en bygning som ble åpnet i 2000 og som har høstet priser for sin arkitektur.

Historien om sametinget er atskillig eldre, og startet med konflikten ved utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. Samenes kamp mot kraftstasjonen og for sine utfolksrettigheter, fikk oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og førte til at samerettsutvalget ble nedsatt.

I 1984 kom samerettsutvalget med sin første delinnstilling, som la grunnlaget for Sameloven. I 1987 vedtok Stortinget opprettelsen av Sametinget. Det første sametingsvalget ble avholdt i 1989, og 9. oktober samme år kunne HM Kong Olav V åpne det første offisielle Sameting. Ole Henrik Magga fra Norske Samers Riksforbund ble den første presidenten i Sametinget.

Sametingets parlamentsbygg i Karasjok ble åpnet 2. november 2000 av kong Harald V. Bygget er tegnet av arkitektene Stein Halvorsen og Christian Sundby, og er tildelt Statens byggeskikkpris og Nordnorsk Arkitekturpris. Den sentrale møtehallen har form som en lavvo, og i tillegg til sametingets administrasjon finner man blant annet også Samisk spesialbibliotek her.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Krysspress
SpareBank 1 Regnskapshuset
Violet Road
Lyngenlam
Bakehuset Nord-Norge
Troms Folkeblad
SpareBank 1 Forvaltning
Lofotposten
Premiér AS
iTromsø
Framtid i Nord
Helgelendingen
Vesterålen Online
Altaposten
iFinnmark
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Ishavskraft
Rana Blad
Fremover
Harstad Tidene
Brødrene Ingebrigtsen
Nordlys
Avisa Nordland
Snakk