Aktuelt

Her er fire grunner til at lammekjøttet fra Lyngen holder så høy kvalitet.

Kirsti Sollid forteller at beitekvaliteten i Lyngen er rangert i toppklasse.

Hemmeligheten bak Lyngen-kvaliteten

Her er fire grunner til at lammekjøttet fra Lyngen holder så høy kvalitet.

Lam fra Lyngen har opparbeidet seg høy status. Omdømme er noe som tar tid å bygge, men det er ikke reklameinvesteringer som har skapt renommeet til dette lammekjøttet.

– Det har vært jobbet godt og systematisk over veldig mange år for å utnytte egne fortrinn, og for å oppnå den posisjonen som lammekjøttet fra Lyngen nå har fått – og som forhåpentligvis kan utvikles ytterligere, sier Kirsti Sollid.

Hun har erfaring både som aktiv utøver i næringen og fra arbeid i markedet, og er dermed godt i stand til å forklare fire av de sentrale årsakene til at lammekjøttet har fått den posisjonen den har.

Årsak 1: Beitekvaliteten

Kvaliteten på beitet er generelt godt i Nord-Norge. Langsom vekst og mye lys bidrar til at gresset er særlig friskt og næringsrikt, på samme måte som vi fra før av har fått karakterisert nordnorske jordbær.

– Beitekvaliteten i Lyngen står i en særstilling. Forskning utført fra «Skog og landskap» rangerer Lyngen øverst. Lammene flytter seg høyere opp i fjellene etter hvert som snøen smelter, og får dermed tilgang på nyspiret, friskt gress gjennom hele beitesesongen. Dette er det mest næringsrike fôret de kan få, og gjør at kjøttet på slakteklare lam holder like høyt nivå av Omega 3-fettsyrer som sjømat, forteller hun.

Årsak 2: Utvelgelse

Når lammene tas ned fra fjellbeitet blir de ikke sendt direkte og samlet til slakteri, men de plukkes ut individuelt. Slik blir bare de beste slaktelammene sendt til forbrukerne.

– De lammene som ikke er slakteklare blir ikke fôret med kraftfôr, men settes på innmarksbeite. Dermed forringes ikke kjøttkvaliteten vesentlig, sier hun.

Årsak 3: Avlssamarbeid

Over lang tid har bøndene i regionen samarbeidet godt om avl.

– Dette gjelder ikke bare å få frem de gode søyene, men selvsagt er det like viktig å utvikle de beste værene. Dette arbeidet gir resultater i form av gode lam, sier hun.

Årsak 4: Faglig miljø

Som for alle andre miljøer er samhandling en suksessfaktor også for bønder.

– Vi har fått et godt miljø av sauebønder her, som er flinke til å samarbeide, utveksle erfaringer og utnytte hverandres beste egenskaper. Jeg tror faktisk sauebøndene i Lyngen kan tjene som eksempel og inspirasjon for andre, mener hun.

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Troms Folkeblad
Avisa Nordland
Vesterålen Online
Brødrene Ingebrigtsen
iTromsø
Lyngenlam
Premiér AS
iFinnmark
Fremover
Helgelendingen
Ishavskraft
EiendomsMegler 1
Framtid i Nord
Sparebank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Forvaltning
Bakehuset Nord-Norge
Krysspress
Snakk
Lofotposten
Violet Road
Altaposten
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Harstad Tidene
Nordlys