Aktuelt

Stina 1

Regnskapsfører Stina Opdahl sammen med daglig leder Pål Dennis Fristad (t.v.) og styreleder Martin Fjærvoll i Tromsø Betongteam.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen, KRYSSPRESS

BAKSPILLER SØKER NÆRKONTAKT

Stina Opdahl (28) oppsøker byggeplassen for å bli en bedre regnskapsfører.

Iført rød hjelm merket «besøkende» skiller hun seg åpenbart ut i forhold til de andre på byggeplassen, når hun sammen med styreleder og daglig leder i Tromsø betongteam studerer fremdriften i arbeidet med oppføringen av det nye PET-senteret ved UNN i Tromsø.

– For meg er det veldig viktig å besøke kundene mine i deres egen arbeidshverdag. Det gjør meg i stand til å forstå deres særpreg, utfordringer og muligheter. Det gjør meg helt klart til en bedre regnskapsfører, mener hun

Det hjelper ikke å befinne seg i nærheten til kundene, hvis man likevel bare sitter inne på kontoret sitt og kommuniserer med e-post

Stina Opdahl, regnskapsfører SNN Regnskapshuset

Utnytter nærheten

Kompetansen som regnskapsfører er hun trygg på. Verktøyene hun har tilgjengelig også, for SNN Regnskapshuset står sterkt – både i forhold til faglig miljø, oppdatert kunnskap og tilgjengelige digitale verktøy som skal forenkle regnskapsrutinene så mye som mulig for kundene.

Men dette er ikke nok!

– For å kunne gjøre en god jobb, bør jeg også kjenne til hverdagen til dem jeg fører regnskapet for. Jeg må vite hva tallene betyr. Innkjøpene, for eksempel: Hva er det dette skal brukes til? Hvor lang levetid har en sånn maskin før den må skiftes ut? Slike detaljer kan faktisk til slutt – over et helt år – bety ganske mye når regnskapet skal gjøres opp, og vi ser om det ender med gode økonomiske resultater, sier hun.

– Det er en fordel å være lokal?

– Ja, det er en fordel med nærhet til kundene. Men alle fordelene må jo utnyttes. Det hjelper ikke å befinne seg i nærheten til kundene, hvis man likevel bare sitter inne på kontoret sitt og kommuniserer med e-post. Man må ut og treffe mennesker, sier hun.

Stina 2

Stina Opdahl jobber for å skaffe seg forståelse for arbeidshverdagen til Tromsø Betongteam og Pål Dennis Fristad og Martin Fjærvoll.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen, KRYSSPRESS

Avgjør lokal lønnsomhet

Selv er hun tilnærmet daglig i kontakt med styreleder Martin Fjærvoll i Tromsø Betongteam, selv om ikke all kontakt skjer ute på byggeplassene.

– Nei, den vanligste kontakten er vel på telefon, men vi har ofte møter – fordi mye kommunikasjon fungerer best ansikt-til-ansikt. Da unngår man misforståelser.

Fjærvoll setter pris på den hyppige kontakten – også den som handler om viktige påminnelser om å få sendt ut fakturaer slik at pengene kommer inn.

– Det høres veldig lett ut å overlate «alt papirarbeid» til noen som kan sånt. Men for å overlate viktige ting til andre, kreves tillit. Vi har tatt oss tid til å bli kjent med hverandre, på en måte som gjør at vi kan stole på hverandre – og føle trygghet for at vi slipper store og ubehagelige overraskelser, sier han.

Daglig leder Pål Dennis Fristad mener gode rutiner for regnskapene betyr mye for at lokale bedrifter skal kunne være trygge og solide.

– I dag ser vi veldig stor aktivitet i Breivika. Det bygges mye. Også vi i Tromsø Betongteam opplever sterk vekst. Men konkurransen om anbudene kan være veldig tøff, og marginene på deler av oppdragene kan være små. Det stiller store krav til kalkylene våre. Jeg mener kontakten med Stina og SNN Regnskapshuset har vært avgjørende for at vi så langt har lyktes, mener han.

Jeg mener kontakten med Stina og SNN Regnskapshuset har vært avgjørende for at vi så langt har lyktes

Pål Dennis Fristad, daglig leder i Tromsø Betongteam

Deltar i felles jubel

Stina selv er veldig stolt over Tromsø Betongteam.

– Alle hos oss er jo stolte over kundene våre! Vi deler jo gleder og sorger; vi jubler når de gjør det bra, og vi anstrenger oss for at de skal finne muligheter til forbedringer i de periodene der det går tyngre…

– Er du like nært engasjert i alle kundene dine?

– Oppdragene på de ulike kundene er forskjellig og vi har ulike oppdragsavtaler med kundene våre, alt avhengig av hvor mye de ønsker å gjøre selv og hvor mye de ønsker å outsource til oss. Men innstillingen er den samme. Jeg jobber for å skape tillit, skaffe oversikt og kunnskap – og for å kunne gjøre meg i stand til å utføre en så god jobb som mulig, sier hun.

 

 

 

Stina 3

Stina Opdahl bruker lang tid på å opparbeide kundekunnskap - i tillegg til egen fagkunnskap.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen, KRYSSPRESS

FAKTA:

snn-regnskapshuset

  • SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge er en ledende totalleverandør av regnskaps- og rådgivningstjenester. I tillegg til regnskap tilbys fakturaflyt og betaling, rapportering, årsoppgjør og bedriftsøkonomisk rådgivning.
  • Løsningene er tilpasset bedrifter, lag og organisasjoner innenfor alle bransjer og størrelser. SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge er tilgjengelig med 10 kontorer spredt over hele landsdelen – både i Nordland, Troms og Finnmark.
  • SNN Regnskapshuset vektlegger lokal forankring. Dette betyr også at hver kunde får fast kontaktperson og individuell oppfølging. Ambisjonen er å være en god samarbeidspartner – med skreddersydde løsninger tilpasset hver enkelt kunde.
Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

iTromsø
Ishavskraft
Lofotposten
Rana Blad
Bakehuset Nord-Norge
Nordlys
Krysspress
Troms Folkeblad
Framtid i Nord
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Lyngenlam
Helgelendingen
Avisa Nordland
Altaposten
Premiér AS
Harstad Tidene
Snakk
Violet Road
EiendomsMegler 1
Sparebank 1 Nord-Norge
Fremover
SpareBank 1 Regnskapshuset
Vesterålen Online
iFinnmark