Aktuelt

Lokale merker viktig for reiselivet

Når Mack kjemper om hylleplass i Rema-butikkene, er dette en kamp som også har betydning for andre næringer.

– For Nord-Norge som reiselivsprodukt er det faktisk veldig viktig at det finnes kjente merkevarer fra regionen, og særlig innenfor mat og drikke, mener direktør Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv AS.

Han kvier seg for å debattere en konkret forhandlingssituasjon mellom parter som Rema 1000 og Mack. Men:

– Sett fra et reiselivsperspektiv ser jeg gjerne at Mack i tiden fremover vil være i varehyllene til Rema også utenfor Nord-Norges grenser, sammen med andre nordnorske produkter, sier han.

 

For Nord-Norge som reiselivsprodukt er det faktisk veldig viktig at det finnes kjente merkevarer fra regionen

Trond Øverås, NordNorsk Reiseliv AS

Bevissthet om Nord-Norge

Hyllene i dagligvarehandelen blir i større grad dominert av internasjonale leverandører. Samtidig har dagligvarekjeder som Rema 1000 erklært en målsetting om å gi mer hylleplass til små og lokale leverandører – som mikrobryggerier innenfor drikke og nisjeprodusenter innenfor kjøtt-, fisk- og landbruksprodukter – på bekostning av regionale aktører som for eksempel Mack. En dimensjon som har fått liten plass i debatten, er hvilken rolle de store regionale aktørene spiller for å dyrke frem de små og nye aktørene.

– Vi har jo ikke så mange nordnorske merkenavn som er kjent utenfor Norge, men vi har noen som er godt kjent i landet – utenfor Nord-Norge. Mack, fiskebollene fra Vesteraalens og produktene fra Finnmark Rein er eksempler på slike. Disse aktørene er viktige utover sin egen virksomhet, både fordi de forbindes med noe positivt, og fordi de bidrar til å hjelpe forbrukere til å tenke Nord-Norge – noe reiselivet også nyter godt av, påpeker han.

 

Utviklingen har åpenbart kommet lengst innenfor mat og drikke, selv om bevisstheten om opphav, sporing og identitet også er styrket innenfor andre næringer – som for suvenirprodukter

Trond Øverås, NordNorsk Reiseliv AS

Lokale spesialiteter viktig

Utenfor landets grenser avtar muligheten til å spille aktivt på kjennskap til konkrete merkenavn, men dette betyr likevel ikke at lokale merker og spesialiteter er uvesentlig.

– Tvert imot. Lokale spesialiteter er viktig, fordi disse gir konkret innhold til det produktet reiselivet skal selge til utenlandske kunder. Mat og drikke står i en særstilling, fordi bevisstheten om kortreist mat og lokal matkultur har blitt vesentlig styrket de siste årene. Hurtigruten har opplevd stor suksess med sin satsing på lokal mat, og de mellomstore og små aktørene innenfor reiselivsnæringen har også et langt større fokus på dette i dag, forklarer han.

– Gjelder dette bare innenfor mat og drikke; selger vi fortsatt kuriøse minner til turistene «made in Taiwan»?

– Utviklingen har åpenbart kommet lengst innenfor mat og drikke, selv om bevisstheten om opphav, sporing og identitet også er styrket innenfor andre næringer – som for suvenirprodukter. Men spekteret er veldig vidt – og det er store forskjeller både når det gjelder pris og kvalitet, erkjenner han.

 

 

Les også:
Mer fra Vi Som Elsker Nord-Norge:

Deltakere

Premiér AS
SpareBank 1 Regnskapshuset
Lofotposten
Krysspress
Lyngenlam
Fremover
Altaposten
SpareBank 1 Finans Nord-Norge
Vesterålen Online
Framtid i Nord
Avisa Nordland
Ishavskraft
Sparebank 1 Nord-Norge
Helgelendingen
EiendomsMegler 1
Brødrene Ingebrigtsen
Troms Folkeblad
Bakehuset Nord-Norge
iFinnmark
Snakk
SpareBank 1 Forvaltning
Violet Road
iTromsø
Nordlys